Stavby

STAVBY

Rodinný dům Hořovice

Rodinný dům pro mladou rodinu se nachází v historické zástavbě nedaleko centra města Hořovice. Stavba tak musela respektovat okolní zástavbu. Pozemek je svažitý, klesá směrem na sever. Půdorysně je novostavba navržena na předchozí stavbě, jen se posunula hraniční čára směrem do pozemku a tím se rozšířila veřejná komunikace. Dům je jednoduchého klasického tvaru se sedlovou střechou a je doplněn moderními prvky. Zapadne tak do okolní zástavby a zárověň působí o něco “novodoběji”. K domu navazují dvě zastřešená parkovací stání, která slouží i jako závětří ke vstupu. Zastřešení je navrženo v antracitové barvě a je tak v kontrastu se světlou barvou fasády domu. Na RD se vyskytují spojující prvky okolo oken rovněž v antracitové barvě.
Vstup do domu je z terénu a 1.np je zvednuté o 1,5m tak, aby byl dům dobře prosluněn a byl propojen s horní částí zahrady. Spodní a horní zahrada je propojena schodištěm podél domu.

Umístění: Hořovice I Rok: 2016 I Investor: Soukromý investor

1_

Rodinný dům s výhledem na golfové hřiště II.

Návrh domu v Haugschlagu musel být upraven kvůli změně užívání stavby. Došlo ke zvýšení střechy, zvětšení oken a úpravě fasády. Dále se změnily interiéry - v domě budou pouze dva byty. Jeden je v 1.np a druhý je mezonetový ve 2.np a podkroví.

Část fasády u balkonu a část u vstupu do objektu bude obložena dřevem. Dále bude zdůrazněn vstup oplechovaným závětřím. Všechna zábradlí budou tvořena sklem, aby byl umožněn co nejlepší výhled do krajiny.

Ve štítu domu vznikne nové trojúhelníkové okno, které bude působit zajímavě nejen v exteriétu, ale také v interiéru.

Umístění: Haugschlag, Rakousko I Rok: 2015 I Klient: Soukromý investor

1_

2_

3_

Rodinný dům s výhledem na golfové hřiště

Rekonstrukce rodinného domu, který se nachází v Rakousku ve městě Haugschlag. Nedaleko od domu jsou golfová hřiště a tak bylo přáním klienta, vytvořit v domě 5 bytových jednotek, které by se pronajímaly.
Nová hmota vznikla prolnutím dvou nových částí, díky kterým by se lépe využilo podkroví a byl by umožněn velmi dobrý výhled jak na hřiště, tak na okolní krajiny.
První dvě podlaží mají stejné půdorysy
a v každém jsou dva byty. V posledním podlaží je jeden velký byt.

Umístění: Haugschlag, Rakousko I Rok: 2015 I Klient: Soukromý investor

1_

2_

Rekonstrukce rodinného domu v Ledči

Rekonstrukce rodinného domu v Ledči nad Sázavou zahrnovala jak rekonstrukci současného stavu, tak přistavění dalšího podlaží a garáže. Dům již přestal vyhovovat požadavkům rodiny, kde se vyrůstají dvě děti a bylo nutné vytvořit nové prostory.
Dominantou tohoto projektu je prolnutí stávající hmoty s novou moderní hmotou. Vznikla tak garáž pro obytný vůz, přístřešek pro 2 osobní auta, dílna, technická místnost a také je možnost využití prostoru střechy pro rozšíření zahrady s výhledem na centrum města.
Dále byla navžena přístavba podkroví se šikmou střechou, kde jsou 2 dětské pokoje, koupelna a šatna.
Součástí projektu bylo rovněž řešení parteru domu. Na zahradě vznikl bazén a altán, který má stejné rysy jako navržený dům.
Při návrhu interiéru bylo hlavním požadavkem použití vybraného současného nábytku. Nové místnosti domu mohly využívat nový nábytek, ale musel zapadat do současného stylu. Navrhovaly se všechny místnosti v domě.

Umístění: Ledeč nad Sázavou I Rok: 2013 I Klient: Soukromý investor

1_

2_

3_